Kestävän matkailun EU-hanke

Kohti hiilineutraalia ja kestävää Joulupukin Pajakylää ja ympäröivää maaseutua- hanke

Ilmastonmuutos, luonnon biodiversiteetin vähentyminen sekä kestävä ja oikein jakautunut kasvu yleisesti ovat ihmiskunnan 2000-luvun suurimpia haasteita. Viime vuosikymmenet ympäri maailmaa kasvanut matkailu elää yhä intensiivisemmin näiden planeettamme haasteiden keskellä. Joulupukin Pajakylä osuuskunnan yritykset pyrkivät ottamaan omassa toiminnassaan mahdollisimman vakavasti vastaan taistelun ilmastomuutosta sekä muut kestävän matkailun kysymykset.

Päästääkseen yhä kestävämmälle ja hiilineutraalimmalle polulle, Joulupukin Pajakylän yritykset ovat, omien suorien ponnisteluiden ohella, aloittaneet omistamansa Joulupukin Pajakylän Osuuskunnan kanssa EU:n osarahoittaman hankkeen. Hanketta, jonka virallinen nimi on ”Kohti hiilineutraalia ja kestävää Joulupukin Pajakylää ja ympäröivää maaseutua”, koordinoi Joulupukin Pajakylän Osuuskunta, joka edustaa yli 60 Joulupukin Pajakylän ja sen ympäröivän maaseudun yritystä. Hanke alkoi elokuussa 2023, ja se kestää aina vuoden 2025 loppuun asti. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama: se saa tukee Euroopan aluekehitysrahaston ”Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027” ohjelmalta. (toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi – Erityistavoite: 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen).

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Joulupukin Pajakylän osuuskunnan yritykset, Rovaniemen kaupungin ja ympäröivän maaseudun sitouttava kiertotalouden käytännön toimenpideohjelma. Lisäksi hankkeessa rakennetaan yhteinen kiertotalousekosysteemi. Tämä tarkoittaa yhteistyötä osuuskunnan yritysten, Rovaniemen kaupungin ja ympäröivän maaseudun kanssa. Yhteistyö edistää liiketoimintamallia ja mahdollistaa kaikkien osapuolten siirtymisen kohti kiertotaloutta.

Hanke käsittää viisi konkreettista työpakettia:

Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 568 €. EU-tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80% eli hankkeelle myönnetään EU-tukea yhteensä enintään 159 653 €. 

Hankkeen muu rahoitus tulee seuraavasti: