Joulupukin Pajakylän yritykset panostavat kestävään matkailuun.

Joulupukin Pajakylän yritykset panostavat kestävään matkailuun.

Joulupukin Pajakylän yritykset panostavat kestävään matkailuun.

Joulupukin Pajakylän yritykset panostavat kestävään matkailuun.

Pajakylän osakas Bearhill Husky sai arvostetun Sustainable Travel Finland-merkin

Rovaniemeläinen Bearhill Husky (Kontiovaaran Husky Oy) on ensimmäinen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan yrityksistä, joka on saanut arvostetun kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin.

Bearhill Husky on Valentijn Beetsin ja Veronika Butinovan vuonna 2003 perustama perheyritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee kauniin Viiksjärven rannalla n. 25 km Rovaniemen keskustasta. Firmalla on myös toimipiste Joulupukin Pajakylässä Napapiirillä. Husky-safareita ja muita rekikoiriin liittyviä elämyksiä tarjoava Bearhill Husky on myös Rovaniemen ensimmäisiä Green Activities-sertifioituja ohjelmapalveluyrityksiä.

Veronika Butinovaa voi pitää yhtenä lappilaisista kestävän matkailun pioneereista, sillä häntä teema on kiehtonut jo yli kaksi vuosikymmentä. Butinova opiskeli vuosituhannen vaihteessa matkailun tradenomiksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa, ja vuonna 2000 hänelle tarjoutui mahdollisuus suorittaa opiskelijavaihto Skotlannin Edinburghissa. Napier University oli ensimmäisiä opinahjoja Euroopassa, joka tarjosi kestävän matkailuun liittyviä akateemisia kursseja, kun samaan aikaan muualla yleinen tietoisuus aiheesta oli vielä lastenkengissä.

Skotlannissa kestävän matkailu kärpänen lopullisesti puri Veronikaa, joka näin sai myös ensimmäiset teoreettiset työvälineensä analysoida ja lähestyä teemaa. Butinova toteaa, että kestävän matkailun periaatteiden toteuttaminen ei kuitenkaan ole pelkkää teoriaa, vaan se on myös täynnä jokapäiväisiä pieniä ympäristötekoja ja valintoja. Matkailuyritysten ei tule myöskään nähdä kestävää matkailua pelkkänä imagoetuna tai vielä vähemmän taloudellisena taakkana, sillä se voi myös pitkällä tähtäimellä tuoda yrityksille selviä kustannussäästöjä. Lisäksi laadukkaat ja kestävät hankinnat usein tarjoavat paremman käyttökokemuksen, ja ne kestävät pidempään. Kestävän matkailun periaatteiden toteuttaminen myös lisää yrittäjien ja työntekijöiden motivaatiota ja työn mielekkyyttä.

Kestävä matkailu ei ole pelkkää ekologiaa tai hiilidioksidipäästöjen vähentämistä

Butinovan lapsuuteen ei kuulunut yltäkylläistä materialismia, sillä hän varttui Venäjän Karjalassa ns. perestroikan aikaan. Lapsuudessani ei ollut kurjuutta, mutta tietynlaista materialista niukkuutta sen aikana kyllä esiintyi, toteaa Butinova. Tämä kuitenkin opetti häntä myös säästämään, kierrättämään ja pärjäämään vähemmällä, sekä myös katsomaan asioita materialistisesti hieman eri näkökulmista.

Bearhill Husky on alusta lähtien pyrkinyt tekemään asioita sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Butinova korostaakin, että kestävä matkailu ei ole pelkkää ekologiaa tai matkailun hiilidioksidipäästöjen minimointia, vaan että se on jotain paljon laajempaa, johon kuuluu mm. eläinten ja työntekijöiden hyvinvointi sekä yrityksen sosiaalinen vastuu osana paikallista yhteisöä.

Tulevaisuuden kuluttajat vaativat yhä kestävämpää matkailua

Butinova toteaa, että hän ei edes voisi kuvitella tarjoavansa palveluita, jotka eivät pyrkisi kunnioittamaan kestävän matkailun periaatteita. Jos matkailuyritys haluaa pitkällä tähtäimellä menestyä, ovat kestävät arvot käytännössä ainoa vaihtoehto, uskoo Butinova.

Bearhill Husky is the first company in Santa Claus Village to get the appreciated Sustainable Travel Finland- label.
Bearhill Husky  on ensimmäinen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan yrityksistä,  joka sai arvostetun Sustainable Travel Finland- merkin.

Yksikään matkailuyritys ei voi toimia pitkäjänteisesti, jos se ei kunnioita ympäröivän luonnon ekosysteemiä ja yhteisöä. Kestävään matkailuun ei kuulu voiton maksimointi, vaan yrittäjälle ensisijaisen palkinnon on tultava jostain muualta, esim. siitä, että pystytään tuottamaan matkailijoille ikimuistoisia elämyksiä, jotka kunnioittavat luontoa, eläimiä ja yhteisöä arvioi Butinova.

Veronikan Butinovan mielestä kestävä matkailu on lappilaisille matkailuyrityksille pitkällä tähtäimellä myös välttämättömyys, sillä tämän päivän eurooppalaisia lapsia ja nuoria on jo koulussa vahvasti kasvatettu sellaisiin ympäristöasioihin kuten eläinten kunnioittamiseen, taisteluun ilmastonmuutosta vastaan ja kierrätykseen. Nämä tulevat kuluttajasukupolvet osaavat varmasti vaatia matkailuyrityksiltä kestävää toimintaa.

Toiminnassa löytyy aina kehitettävää

Butinova kokee, että kestävän kehityksen matkailu on polku, joka ei pääty koskaan, sillä aina asioita voi tehdä paremmin ympäristön, yhteisön ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja aina voi myös oppia uusia parempia käytäntöjä. Esimerkkinä jatkuvasta oppimisesta hän ottaa esiin aviomiehensä Valentijn Beetsin eli Vallun, joka jatkuvasti hakee internetistä uutta rekikoirien hyvinvointiin liittyvää tietoa. Tämän prosessin ansiosta Bearhill Huskyssa esim. rekikoirien kenneliä on määrätietoisesti kehitetty suuntaan, jolla pyritään optimoimaan eläinten hyvinvointi ja virikkeet.

Yritys on myös pyrkinyt konkreettisesti mallentamaan ja laskemaan oman liiketoimintansa hiilidioksidipäästöjä: tämän toiminnan tavoitteena on luonnollisesti auttaa Bearhill Huskya löytämään mahdollisimman tehokkaita ja konkreettisesti todennettavia tapoja vähentää yrityksen CO₂- päästöjä, ja näin taistella ilmastomuutosta vastaan.

Offering activities all year around is an important part of sustainable tourism.
Ympärivuotisten palveluiden tarjoaminen on tärkeä osa kestävää matkailua. 

Bearhill Husky pyrkii siis käytännön tasolla ottamaan toiminnassaan kestävän kehityksen huomioon eri tavoin mahdollisimman laajasti. Yritys esimerkiksi pyrkii omassa toiminnassaan mahdollisimman hiilidioksidineutraaliksi: tämän linjauksen mukaisesti Viiksjärven toimitila lämmitetään ekologisella maalämmöllä sekä omasta metsästä kestävästi hakatulla puulla. Sähkönä Bearhill husky käyttää Euroopan pohjoisnurkissa tuotettua tuulivoimaa, ja kierrätys on yrityksessä mahdollisimman pitkälle vietyä.

Butinova ja Beetsin myös omistavat oman yli sadan hehtaarin metsän. Tällä metsällä on suuri merkitys yritykselle, sillä se on Bearhill Huskyn valtteja yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteessa tehdä toiminnastaan hiilidioksidineutraalia. Omassa metsässä kulkevat luonnollisesti rekikoirien reitit, ja siitä pyritään tekemään todellinen ”hiilinielu”, jossa myös kukoistaa mahdollisimman laaja biodiversiteetti.

Butinova kuitenkin ymmärtää, että taistelussa ilmastonmuutosta vastaan pelkkä Bearhill Huskyn oma toiminta ei riitä: myös itse Lappiin matkustamiseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen on laskettava. Hän toivookin, että tulevaisuudessa kuluttajat yhä enemmän panostaisivat ns. hitaaseen matkustamiseen. Hitaaseen matkustamiseen kuuluu se, että tehdään harvemmin lomareissuja, mutta ollaan pidempiä aikoja paikan päällä kohteessa, ja pyritään kestävällä tavalla käyttämään paikallisten tuottamia palveluita.

Lentomatkailun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tärkeä kysymys, johon ratkaisut todennäköisesti löytyvät teknologisista innovaatiosta

Kun matkailija lomailee syrjäisessä Lapissa taittaen matkan lentokoneella, niin hänen hiilidioksidijalanjäljestään suurin osa syntyy juuri lentämisestä. Yksittäiset matkailuyritykset Lapissa, kuten Bearhill Husky, pystyvät lähinnä optimoimaan omaa toimintaansa, niin, että paikan päällä matkailijat aiheuttavat mahdollisimman pienet CO₂-päästöt.

Butinovan mielestä myös lentoyhtiöiden pitää olla omassa toiminnassa vastuullisia sekä miettiä miten ne voivat kompensoida tai kehittää omaa toimintaansa. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen suhteen lentoyhtiöihin kohdistuu tällä hetkellä suuria painetta, joten niiden on pakko olla asian suhteen aktiivisia. Mainitsemisen arvoista on, että lentomatkailun kannalta hiljaisen COVID-19 pandemian aikana jotkut lentoyhtiöt ovat luopuneet vanhoista koneistaan ja hankkineet parempia ekologisempia koneita. Lisäksi Butinova toivoo, että kun kyseessä on tietoiset asiakkaat, jotka välittävät, niin he myös ottavat vastuuta omasta matkustustoiminnastaan esim. valitsemalla vähäpäästöisen lentoyhtiö ja maksamalla vapaaehtoisia kompensaatiota.

More and more companies in Santa Claus Village are using so called green electricity.
Yhä useammat Joulupukin Pajakylän yritykset käyttävät ns. vihreää sähköä.

Butinova pitää tärkeänä myös junamatkailua, mutta pahoittelee sitä, että Lapin matkailuyrityksiä kuunnellaan hyvin vähän Pohjois-Suomen junayhteyksien kehittämisessä. Etelä- ja Pohjois-Suomen välisten junayhteyksien kehittyminen ja matka-aikojen lyhentyminen on edennyt tuskallisen hitaasti 2000-luvulla, suree Butinova.

Ratkaisu Lapin matkailun aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen radikaaliin vähentämiseen löytyy pitkällä tähtäimellä kaiketi teknologisista innovaatiosta, arvioi Butinova. Todennäköisesti lentoliikenteessä käytetään tulevaisuudessa yhä energiatehokkaampia koneita sekä yhä enemmän biopolttoaineita ja synteettisiä polttoaineita, joita tuotetaan ennen kaikkea uusituvilla energialähteillä. Myös nouseva vetytalous saattaa pitkällä tähtäimellä voimakkaasti vähentää lentomatkailun hiilidioksidipäästöjä, arvioi Butinova. Esim. vihreää vetyä hyödyntävät lentokoneet lennättävät kenties jo ensi vuosikymmenen alussa matkailijoita Helsingin ja Lapin välillä.

Myös muut Joulupukin Pajakylän yritykset panostavat kestävään matkailuun

Kestävä kehitys ja erityisesti taistelu ilmastonmuutosta vastaan otetaan tosissaan koko Joulupukin Pajakylässä, painottaa osuuskunnan touhutonttu Antti Nikander. Nikander on nöyrä ja tiedostaa, että vasta viime vuosina asiassa on Napapiirillä otettu todellisia konkreettisia ensiaskeleita. Hän kuitenkin arvio, että nyt suunta on oikea. Suurin osa Joulupukin Pajakylän yrityksistä ymmärtää, että kaikki, niin luonto kuin kuluttajat sekä yrittäjät ja paikallinen yhteisö, ovat voittajia sellaisessa Lapin matkailussa, jota tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

The Premium cottages of Santa Claus Holiday Village are heated using special ecological geothermal energy and green electricity.
Joulupukin Pajakylässä sijaitsevan Santa Claus Holiday Villagen uudet Premium -mökit hyödyntävät ekologista maalämpöä ja vihreää sähköä. 

Nikander tuo esille yhtenä konkreettisina esimerkkinä Joulupukin Pajakylän kestävästä matkailusta Santa Claus Holiday Villagen viisi huoltoautoa, jotka kulkevat paikallisen sähköyhtiön ns. vihreällä sähköllä, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä eli vedellä, tuulella ja bioenergialla. Tämän lisäksi Joulupukin lomakylän uusimmat ns. Premium-mökit lämmitetään erityisen ekologisella maalämmöllä hyödyntäen vihreää sähköä, ja muut vanhemmat lomamökit käyttävät monella tapaa ympäristöystävällistä kaukolämpöä.

Kolmantena esimerkkinä Nikander mainitsee sen, että yhä useampi Joulupukin Pajakylän osuuskunnan jäsenyritys on siirtynyt käyttämään ns. vihreään sähköä.

Joulupukin Pajakylän osuuskunta myös järjestää alueen yrityksille kestävän matkailu koulutusta, ja osuuskunnalta on juuri valmistunut kestävän matkailun käsikirja Napapiirin yrityksille, toteaa osuuskunnan touhutonttu Antti Nikander.

Nikander kuitenkin painottaa, että Joulupukin Pajakylällä ja sen yrityksillä on vielä paljon matkaa taivallettavana kestävän matkailun tiellä. Ja tämä kestävän matkailun urakka ei käytännössä koskaan lopu kesken, vaan aina tarjoutuu uusia mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin ympäristön, paikallisen yhteisön ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Nikander lisäksi uskoo, että seuraavan 12 kk aikana myös useat muut Joulupukin osuuskunnan yritykset saavat Sustainable Travel Finland -merkin.

Yhtenä Nikanderin unelmana on, että Joulupukin Pajakylästä saataisiin pitkällä tähtäimellä tehtyä yksi Suomen ensimmäisiä merkittäviä hiilidioksidineutraaleja matkailukohteita.

Artikkelin kirjoittanut Tommi Lappalainen, Joulupukki TV. Kuvat Bear Hill Huskies ja Joulupukki TV Oy.