Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

Santa’s Gift House – 圣诞老人的礼品小屋

圣诞老人的礼品小屋

在罗瓦涅米,圣诞老人的礼品小屋和罗斯福木屋一起是圣诞老人村最具有历史的建筑物。圣诞老人的礼品小屋座落在圣诞老人村的中间。小屋独具代表性,横跨过北极圈线,是一个值得您拜访的地方。圣诞老人的礼品屋里有多家精品店和餐厅,是购物,午餐或喝咖啡休息的好去处