Mrs. Claus Christmas Cottage -圣诞老奶奶木屋

Mrs. Claus Christmas Cottage -圣诞老奶奶木屋

Mrs. Claus Christmas Cottage -圣诞老奶奶木屋

Mrs. Claus Christmas Cottage -圣诞老奶奶木屋

Mrs. Claus Christmas Cottage -圣诞老奶奶木屋

圣诞老奶奶木屋

圣诞奶奶的木屋是罗瓦涅米圣诞老人村的新景点。圣诞奶奶的家位于圣诞老人驯鹿度假胜地,冬季提供驯鹿活动,夏季则提供驯鹿游览。在圣诞老人驯鹿度假胜地,您还可以找到拉普兰餐厅Kotahovi。拜访圣诞奶奶和精灵们一定会为您带来温暖和欢乐。