Tietoa EU:n tukemasta hankkeesta

Euroopan union aluekehitysrahaston tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

Joulupukin Pajakylän Osuuskunta on saanut Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (toimintalinja: pk-yritystoiminnan kilpailukyky & erityistavoite: pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) tukea kahden vuoden kehittämishankkeeseen, joka alkoi helmikuussa 2020. Hankkeen virallinen nimi on ”Santa Claus Village- ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Rovaniemellä sijaitsevasta Joulupukin Pajakylästä eli Santa Claus Villagestä kansainvälinen ympärivuotinen matkailukeskus, joka jatkossa näyttäytyy yhtenäisenä teemapohjaisena kokonaisuutena.

Ympärivuotisen toiminnan myötä mahdollistetaan kävijämäärien, liikevaihdon, yöpymisvuorokausien ja ympärivuotisten työpaikkojen kasvu.

Tavoitteena on kaupunki-, maaseutu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa tehtävä yhteistyö, mikä mahdollistaa toimialan yrittäjien elinvoimaisuuden ja ympärivuotisten työpaikkojen tarjonnan.
Tavoitteena on lisäksi, että Santa Claus Villagen yritykset hyötyvät kaupungin ja maaseudun monipuolisesta tarjonnasta ja täten myös ympäröivät yritykset hyötyvät Santa Claus Villagen asiakasvirroista.

Tämän hankkeen kehittämistoimet kohdentuvat kaikki seuraaviin Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus sisältöihin:

  1. Alueen fyysinen ja sähköinen infrastruktuuri (toiminnallinen suunnittelu)
  2. Joulubrändi, ympärivuotinen Joulupukin kylä (suunnittelu ja pilotit)
  3. Kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta ja luontoympäristö (käsikirja)
  4. Myynti- ja palvelutoiminta lumiaikana (marras-huhtikuu)
  5. Myynti- ja palvelutoiminta lumettomana aikana (touko-lokakuu)

Nämä kaikki viisi kohdennusta ovat hankkeen tuloksena rakentuvan toiminnallisen masterplanin sisältöjä.

Hankkeen budjetti on yhteensä 287 580 €, josta: