Ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus- hankkeen kaksi pilottitapahtumaa keräsivät huhtikuussa onnistuneesti ja opettavaisesti Napapiirille ihmisiä ympäri maailmaa

Ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus- hankkeen kaksi pilottitapahtumaa keräsivät huhtikuussa onnistuneesti ja opettavaisesti Napapiirille ihmisiä ympäri maailmaa

Ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus- hankkeen kaksi pilottitapahtumaa keräsivät huhtikuussa onnistuneesti ja opettavaisesti Napapiirille ihmisiä ympäri maailmaa

Ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus- hankkeen kaksi pilottitapahtumaa keräsivät huhtikuussa onnistuneesti ja opettavaisesti Napapiirille ihmisiä ympäri maailmaa

Kuten ”Santa Claus Village- ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus” hankkeen nimi osuvasti kertoo, yksi projektin tavoitteita on tehdä Joulupukin Pajakylän alueesta elämyskohde, joka houkuttelee Napapiirille ihmisiä sankoin joukoin vuoden jokaisena kuukautena. Ympärivuotisuus on monella tapaa tärkeää Pajakylän yrityksille: se mm. helpottaa työntekijöiden rekrytointia, kun yhä useammalle pystytään tarjoamaan ympärivuotinen työpaikka. Napapiirillä nähdään kasvava tapahtumien järjestäminen yhtenä tehokkaana tapana tuoda alueelle lisää matkailijoita ympäri vuoden.

Santatelevision video 2022 Arctic Marathonista. Joulupukin Pajakylään, jonka halki napapiirin linja kulkee, sopivat erityisesti elämykselliset kuluttajatapahtumat, jotka hyödyntävät viestinnässään napapiirin eksoottista brändiä.

Joulupukin Pajakylän matkailun vuodenaikahaasteita hiljainen lopputalvi ja lumeton aika

Joulupukin Pajakylässä, kuten useimmissa kansainvälisissä matkailukohteissa, kävijämäärät vaihtelevat voimakkaasti vuodenajan mukaan. Pajakylän selkeästi vilkkainta aikaa on ymmärrettävästi joulukausi, joka käytännössä alkaa marraskuun puolessa välissä ja jatkuu aina loppiaiseen. Lisäksi helmikuu sekä erityisesti eurooppalaisten talvilomaviikot, jotka jakautuvat neljälle viikolle aina maaliskuun puoleen väliin asti, ovat myös erittäin suosittuja Napapiirillä.

Haasteita Joulupukin Pajakylälle taas asettavat erityisesti talvikauden loppu ja Lapin lumeton aika. Maaliskuun puolesta välistä lähtien eurooppalaisten ei valitettavasti juuri enää tee mieli Lapin hangille, vaan heidän ajatuksensa ovat jo keväässä, vaikka napapiirillä talvi on tällöin usein parhaimmillaan. Rovaniemellä lumeton aika taas kestää noin kuusi kuukautta, ja Lapin juhannuksen jälkeistä lyhyttä kesäkautta lukuun ottamatta, Napapiirillä on lumettomaan aikaan matkailullisesti hyvin rauhallista. 2010-luvulla aasialaisten syksyinen lumettoman ajan revontulimatkailu kehittyi Rovaniemellä hyvin myönteisesti, mutta valitettavasti koronaviruspandemia ainakin tilapäisesti vähensi voimakkaasti tätä matkailua.

Hiljaisen kauden ”boostaamiseen” ei hopealuotia: tapahtumien järjestämisessä merkittävää kasvupotentiaalia

Joulupukin Pajakylän osuuskunta ja sen yrittäjät ymmärtävät hyvin, että ei ole yhtä ”hopealuotia”, jolla Napapiirille saataisiin helposti matkailijoita ympärivuotisesti. Ympärivuotisuuden tavoitteissa onnistuminen vaatii pitkän tähtäimen ponnistelua sekä vahvaa yhteistä tahtotilaa Napapiirin yrittäjiltä. Joulupukin Pajakylän perinteisesti hiljaisen kuukausien tulovirtoja saadaan todennäköisesti parhaiten kasvatettua juuri pienten purojen strategialla.

Joulupukin pajakylässä koetaan, että keskisuurten tapahtumien järjestäminen maalis-lokakuussa on yksi tärkeä potentiaalinen tapa tuoda lisää ostovoimaisia vierailijoita Rovaniemen napapiirille. Joulupukin Pajakylä ja sen osuuskunta eivät itse pyri toimimaan tapahtumanjärjestäjinä, vaan tapahtuma-alan ammattilaisille pyritään tarjoamaan käyttöön Pajakylän loistavat fasiliteetit.

Taianomainen Napapiirin linja auttaa erottumaan

Tapahtumien järjestäjille Joulupukin Pajakylän alueelta löytyy mm. laadukkaita ja low-season aikaan sangen kohtuuhintaisia majoituskohteita, houkuttelevia ravintoloita, tilaa tapahtumille (kuten riittävästi parkkipaikkoja) sekä ennen kaikkea taianomainen napapiirin linja. Juuri eksoottinen Napapiiri / Arctic Circle on se erottava bränditekijä, joka voi houkutella tapahtumanjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan ympäri vuoden Joulupukin pajakylään ja auttaa erottumaan muista tapahtumista.

                     Napapiirin linja kiehtoo tapahtumanjärjestäjiä ympäri Eurooppaa läpi vuoden

Näiden oivallusten mukaisesti Joulupukin Pajakylän osuuskunta ja sen ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus” hanke auttoivat huhtikuussa 2022 pilottiluonteisesti kahta tahoa näiden Napapiirillä pidettävien tapahtumien järjestelyssä. Pilotointi tehtiin kehittämishankkeen työpaketin 5 puitteissa.

Arktinen maraton ja Napapiirin koiranäyttely kehittämishankkeen pilotteina

Ensimmäinen pilottitapahtumista oli kansainvälinen Arctic Marathon. Arctic Marathon on osa ympäri maailmaa juostavaa Wild Marathon- elämysmaratonien perhettä. Tapahtuman arktinen versio juostiin ensimmäistä kertaa Rovaniemellä 3.4.2022 loistavissa talviolosuhteissa.

                        Napapiiri sopi loistavasti Arctic Marathon tapahtuman brändäykseen sekä sen lähtö- ja maalipaikaksi.

Maraton ja sen ympärille rakennetut laajat oheisohjelmat keräsivät kymmeniä osallistujia yhteensä kahdeksasta eri maasta. Juoksijat ja heidän läheisensä olivat maratonista ja oheistapahtumien elämyksistä erittäin innoissaan, ja he käyttivät tapahtumaviikonlopun aikana sangen avokätisesti Pajakylän majoitus-, ravintola- ja elämyspalveluita.

Toinen pilottitapahtuma oli 10.4. järjestetty Napapiirin koiranäyttely, joka oli lappilaiskoirien keväterikoisnäyttely.

Tapahtuman puitteissa esiteltiin Suomen ja Ruotsin Lapin kolmea omaa porokoirarotua, ja se keräsi Joulupukin pajakylään onnistuneesti toista sataa koira-alan ihmistä ympäri Suomea ja Pohjois-Kalotin aluetta.

Pilottitapahtumista oppia ja opaskirjaa

Palaute molemmista pilottitapahtumista oli sangen myönteistä, ja Joulupukin Pajakylällä on syytä optimismiin sen suhteen, että kyseiset sekä vastaavanlaiset tapahtumat saavat Napapiirillä jatkoa myös tulevaisuudessa. Pilottitapahtumat myös voimakkaasti lisäsivät alueen yritysten valmiuksia palvella yhä paremmin tapahtumanjärjestäjiä.

Lisäksi pilottitapahtumat käytännön tasolla osoittivat, kuinka vahvasti Napapiirin linja voi auttaa tapahtumanjärjestäjiä Joulupukin Pajakylässä pidettävien erilaisten tapahtumien brändäyksessä ja myymisessä. Osittain näiden pilottitapahtumien pohjalta Joulupukin Pajakylän osuuskunta luo myös opaskirjan tapahtumien järjestämisestä Napapiirillä.