EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

EU:n tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

 

                 

Euroopan union aluekehitysrahaston tukema kehittämishanke ”Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”

Joulupukin Pajakylän Osuuskunta on saanut Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (toimintalinja: pk-yritystoiminnan kilpailukyky & erityistavoite: pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) tukea kahden vuoden kehittämishankkeeseen, joka alkoi helmikuussa 2020. Hankkeen virallinen nimi on ”Santa Claus Village- ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Rovaniemellä sijaitsevasta Joulupukin Pajakylästä eli Santa Claus Villagestä kansainvälinen ympärivuotinen matkailukeskus, joka jatkossa näyttäytyy yhtenäisenä teemapohjaisena kokonaisuutena.

Ympärivuotisen toiminnan myötä mahdollistetaan kävijämäärien, liikevaihdon, yöpymisvuorokausien ja ympärivuotisten työpaikkojen kasvu.

Tavoitteena on kaupunki-, maaseutu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa tehtävä yhteistyö, mikä mahdollistaa toimialan yrittäjien elinvoimaisuuden ja ympärivuotisten työpaikkojen tarjonnan.
Tavoitteena on lisäksi, että Santa Claus Villagen yritykset hyötyvät kaupungin ja maaseudun monipuolisesta tarjonnasta ja täten myös ympäröivät yritykset hyötyvät Santa Claus Villagen asiakasvirroista.

Tämän hankkeen kehittämistoimet kohdentuvat kaikki seuraaviin Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus sisältöihin:

1. Alueen fyysinen ja sähköinen infrastruktuuri (toiminnallinen suunnittelu)
2. Joulubrändi, ympärivuotinen Joulupukin kylä (suunnittelu ja pilotit)
3. Kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta ja luontoympäristö (käsikirja)
4. Myynti- ja palvelutoiminta lumiaikana (marras-huhtikuu)
5. Myynti- ja palvelutoiminta lumettomana aikana (touko-lokakuu)

Nämä kaikki viisi kohdennusta ovat hankkeen tuloksena rakentuvan toiminnallisen masterplanin sisältöjä.

Hankkeen budjetti on yhteensä 287 580 €, josta:

  • EAKR:n (Euroopan aluekehitysrahasto) ja Suomen valtion rahoitus: 230 064 €, 80,00%
  • Kuntien rahoitus: ulkopuolinen rahoitus: 43 136 €,  15,00%
  • Yksityinen rahoitus: tuensaajan omarahoitus: 14 380 €,  5,00%

Näiltä sivuilta löydät vaiheittain lisää tietoa hankkeen edetessä.

***

TUOREIMMAT HANKEUUTISET

***
13.08.2022 Hankkeen pilottiluonteisen toiminnan ansioista Napapiirin onnistuneet koiranäyttelyt saivat jatkoa

Keväällä 2022 hankkeen puitteissa tuettiin pilottimaisesti Napapiirin alueen ensimmäistä  koiranäyttelyä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja palaute tapahtumajärjestäjiltä oli niin myönteistä, että jo elokuussa 2022 saatiin Napapiirille toinen iso koiranäyttelytätapahtuma. Lue TÄSTÄ lisää vauhdikkaasti omaehtoisesta tapahtumasta.

***

26.06.2022 Ilmastonmuutosta vastaan pyöräilevät puolalaiset ”Climate Rally 2022”-aktivistit sekä Arctic Circle 2022 Classic Eventsin vanhat autot ylittivät kesäkuussa napapiirin Joulupukin Pajakylässä

Kestävä matkailu ja ympärivuotisuus ovat erittäin tärkeitä Joulupukin Pajakylälle, sen yrityksille sekä luonnollisesti tällä hankkeelle. Lue TÄSTÄ tarina siitä kuinka ”Climate Rally 2022” sekä ”Classic Cars Events 2022” vierailivat kesäkuussa Napapiirillä Joulupukin Pajakylässä. Taianomainen ja symbolinen Napapiirin linja on Joulupukin Pajakylän alueen suurimpia matkailuvaltteja varsinkin joulukauden ulkopuolella ja lumettomaan aikana!

***

19.05.2022 – Ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus- hankkeen kaksi pilottitapahtumaa keräsivät huhtikuussa onnistuneesti ja opettavaisesti Napapiirille ihmisiä ympäri maailmaa

Kuten hankkeen nimi osuvasti kertoo, yksi projektin tavoitteita on tehdä Joulupukin Pajakylän alueesta elämyskohde, joka houkuttelee Napapiirille ihmisiä sankoin joukoin vuoden jokaisena kuukautena. Napapiirillä nähdään kasvava tapahtumien järjestäminen yhtenä tehokkaana tapana tuoda alueelle lisää matkailijoita ympäri vuoden. Huhtikuussa 2022 hanke auttoi tapahtumanjärjestäjiä kahden pilottitapahtuman, eli Arctic Marathon ja Napapiirin koiranäyttelyn puitteissa. Luet TÄSTÄ lisää onnistuneista tapahtumista sekä niiden opetuksista.

***


18.09.2021 – Joulupukin Pajakylän yritykset ja osuuskunta panostavat kestävään matkailuun: 
vihreää sähköä, Sustainable Travel Finland-merkkejä yrityksille ja kestävän matkailun käsikirja sekä muita toimenpiteitä

Tutustu TÄSTÄ miten Joulupukin Pajakylän yritykset ja osuuskunta panostavat kestävään matkailuun. TÄSTÄ voit lukea uutisen Bearhill Huskysta, joka on ensimmäinen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan yritys, joka sai arvostetun Sustainable Travel Finland-merkin.  Tämän hankkeen puitteissa on voimakkaasti tuettu ja rohkaistu Osuuskunnan yrityksiä kestävän matkailun tiellä: yhtenä konkreettisena esimerkkinä on Napapiirin alueen yrityksille juuri julkaistu JOULUPUKIN PAJAKYLÄN KESTÄVÄN MATKAILUN KÄSIKIRJA.

***


31.01.2021: Rooseveltin majan 70-juhlavuosi oli menestys huolimatta haastavasta globaalista COVID-19 tilanteesta. Maja sai laajalti myös kansallista ja kansainvälistä mediahuomiota

Luet TÄSTÄ lisää majan 70-vuotisjuhlallisuuksista, joita vietiin eteenpäin myös tämän hankkeen avulla.

***


30.05.2020: Rooseveltin maja Joulupukin Pajakylässä täyttää 70-vuotta vuonna 2020

Lue TÄSTÄ lisää vuonna 1950 rakennetun majan ainutlaatuisesta historiasta, joka pystytettiin  rouva Eleanor Rooseveltin Rovaniemen Napapiirin vierailun kunniaksi. Löydät pian näiltä sivuilta lisää tietoa siitä miten tämä hanke on ollut mukana kehittämässä vuoden 2020 tapahtumia majan juhlavuoden ympärillä.